در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

در گردهمایی کارگران چه گذشت؟

آفتاب نیوز :

مراسم روز جهانی کارگر با حضور صد ها کارگر، علی خدایی (عضو هیات مدیره کانون شورا های اسلامی استان تهران و نایب رییس کانون عالی شورا های اسلامی کار)، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) و جمعی از فعالان کارگری و سیاسی در خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در خیابان ابوریحان برگزار شد.

در ابتدای مراسم، کارگران شعارهایی، چون “کارگر می میرد تبعیض نمی پذیرد”، “امنیت معیشت حق مسلم ماست”، “فریاد ما بر این است عدالت بهترین است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد”، “شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد”، “مصوبه مزدی اصلاح باید گردد” سر می دادند.

در ابتدای این گردهمایی، حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) اظهار کرد: فضای پیگیری مطالبات کارگری به گونه ای است علیرغم اینکه که نهاد هایی که باید مخاطب صحبت ما می شدند، باید هدف تجمع ما قرار می گرفتند، اما به خاطر شرایط کشور، این تجمع را در محل خانه کارگر برگزار کردیم.

صادقی تاکید کرد: همه ما می دانیم روز جهانی کارگر به دلیل خون های ریخته شده در 1886 میلادی در جنبش مطالبه گری کارگران علیه لیبرالیسم اقتصادی دولت امپریالیست آمریکا در شیکاگو نامگذاری شده است. در آن زمان طبقه کارگر با 16 ساعت یا 18 ساعت کار در روز به زیر یوغ بردگی کشیده شده بودند. کارگران شیکاگو در آن روز فقط ابراز کردند ما انسان بوده و حق زیستن شرافتمندانه داریم.

وی افزود: جهانی که از نظام فیودالی به سرمایه داری تبدیل شده بود، 18 ساعت کار مداوم بدون درنظر گرفتن مرخصی و بدون تامین معیشت انسانی زندگی سختی به کارگران تحمیل کرده بودند. امروز نیز یاد و خاطره آن مبارزان را زنده نگه می داریم که پلیس سرمایه داری لجام گسیخته با سلاح گرم و سرد به جان کارگرانی افتادند که با نثار خون کارگران کشته شده، قوانین مترقی شکل گرفت.

صادقی ادامه داد: توافقنامه فیلادلفیا، قوانین و مقاوله نامه های حقوق کار و سازمان جهانی کار، حاصل خون شهدای کارگر شهر شیکاگو است. در ایران نیز قبل و بعد از انقلاب این روز گرامی داشته می شود و براساس آن مطالبه می شود. روز کارگر روز مطالبه گری و پیگیری خواسته های روی زمین مانده آنان است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبق قانون کاری که در سال 1369 تصویب شد، زن و مرد با حقوق برابر صرف نظر از قومیت و جایگاه از حقوق انسانی بهره مند شدند، اما پس از آن با قدرت گرفتن سرمایه داران و فراموشی این قوانین شاهد عقب نشینی از سنگر های قانون کار هستیم. امروز جمع شدیم تا بگوییم آنچه امروز می خواهیم در گذشته با زحمت محقق شده بود و امروز می خواهند از ما بگیرند.

صادقی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب این است که کرامت انسانی کارگران حفظ شود و کارگر بازنشسته آیینه آینده کارگر شاغل است. اگر وضع بازنشسته ما خوب باشد، شاغل ما انگیزه پیدا خواهند کرد. کارگران حامی منافع ملی و نظام هستند و باید به تجمعات گرامی داشته شوند و اگر نبودند مانند کارگران فولاد و هفت تپه، خصوصی سازی غیراصولی به کیان کشور ضربه می زد. تهدید کارگران به زیان کشور است و منویات رهبری در حوزه اجتماعات کارگری نباید روی زمین بمانند. اجتماعات آزاد صنفی ما باعث عزت نظام و کشور می شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه هراس ما جامعه کارگری باعث کوچکتر شدن سفره مان می شود، گفت: رهبر انقلاب در اظهارنظری که در جهان در جایگاه رهبری بی نظیر است، اظهار کردند که حال کارگر و بازنشسته ما خوب نیست و این جامعه که نیمی از کشور است اگر حالش خوب باشد، حال کل جامعه خوب خواهد بود.

صادقی تصریح کرد: این بیرق ماست که زیر سایه آن ما می توانیم مطالبه گری کنیم.

وی گفت: در بحث تشکل های کارگری و سه جانبه گرایی ما شاهد سربریده شدن سه جانبه گرایی توسط دولت هستیم که می خواهند شورای عالی کار را برخلاف مقاوله نامه های 98 و 87 سازمان جهانی کار، در موضوع مزد خلع سلاح کرده و تصمیم مزدی را به مجلس بسپرد. پیام ما این است که ما کارگران ایران محکم در برابر حذف شورای عالی کار در موضوع مزد می ایستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد: وقتی دولت تورم دستکاری شده 42 درصدی بانک مرکزی را برای سال گذشته هم قبول نمی کند و با ترک نمایندگان کارگری از جلسه تعیین مزد، به 35 درصد افزایش غیرقانونی و برخلاف ماده 41 قانون کار رای داده و تصویب کردند. اکنون نیز می خواهند به اسم اصلاح قانون کار به کارگران ضربه بزنند. ما کارگران و فعالان کارگری محکم در مقابل تغییر یکجانبه قانون کار می ایستیم.

وی افزود: سیاست های دولت باعث شده بازار کار ایران در اختیار اتباع قرار بگیرد و ما دربرابر این مساله سکوت نخواهیم کرد. هیچ کس حق ندارد منویات رهبری را درمورد مسایل کارگران و بازنشستگان را ندید بگیرد، زیرا تحقق آن ها به نفع جامعه و کشور است.

حسن صادقی با اشاره به دست درازی دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید امین و امانت دار اموال بازنشستگان باشد، اما مدیرعامل سازمان ما منویات رییس جمهوری را در سازمان پیاده می کند که دانشی در حوزه کار و تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: جرات ندارند بگویند سازمان حسابرسی کشور 220 هزار میلیارد تومان تا 300 هزار میلیارد تومان از مطالبات ما بازنشستگان و تامین اجتماعی را به خاطر ضریب ها به اشتباه حذف کرده و با درنظر گرفتن این مبلغ امروزه بدهی دولت به سازمان به 970 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: به بیان رهبری سیاست های تامین اجتماعی باید در قالب رد دیون و پرداخت بدهی دولت به سازمان و عدم افزایش تعهدات دارای بار مالی من غیر حق انجام شود. مطالبات کارگران جز دیون کارفرمایان است. ماده 49 و 50 تامین اجتماعی جز مطالبات حیاتی تامین اجتماعی دیون ممتازه تامین اجتماعی را نشان می دهد و بدهی دیگران به تامین اجتماعی فقط دیون کارفرمایان نیست. باید وزیر کار به عنوان نماینده کارگران دربرابر دست اندازی به اموال تامین اجتماعی سکوت نکند.

صادقی تاکید کرد: ما در برابر این بی توجهی ها به مطالبات تامین اجتماعی سکوت نمی کنیم. سوال ما از سازمان حسابرسی این است که آیا ارزش پول ما به اندازه دهه هشتاد و هفتاد است؟ اگر پولی در آن زمان وجود داشت، ارزش آن صد برابر تغییر کرده است. ما از حقوق خود که باید بروزرسانی شود، عدول نمی کنیم.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: ما امروز گردهم آمدیم آنچه رهبری درباره کارگران شاغل و بازنشسته گفتند، باید محقق شود. تشکل های کارگری ما نیز باید نگاه از بالا به پایین خود مانند احزاب و تشکل های کاغذی را تغییر دهند. مذاکره ما زمانی موفق می شود که جامعه کارگری از نمایندگان خود حمایت کنند. میز مذاکره همیشه خوب است، اما مشروط به این است که زور کارگران پشت سر مذاکره کننده باشد و شرایط مذاکره عادلانه باشد.

صادقی درباره کارگران ساختمانی گفت: کارگر ساختمانی ما نه ایمنی دارد و نه حقوق مکفی و بیمه دریافت می کند و رقبای سرسخت اتباع بیگانه نیز وجود دارند و بازارشان در دست اتباع خارجی است. این مطالبه تشکل های انجمن های صنفی کارگران ساختمانی نیز باید این باشد که بازار کار این گروه از کارگران حفظ شود. ما نباید محل کارآموزی نیرو های کار اتباع بیگانه و استادکار شدن آن ها شود.

وی در ادامه بیان کرد: ما هر سه بیمه بیکاری، بازنشستگی و درمانی را برای کارگران ساختمانی ضروری می دانیم. ما اگر صحنه را ترک کنیم و در مناسبت های کارگری شرکت نکنیم، ضربه خواهیم خورد.

این فعال کارگری درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: اگر با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا 25 تیرماه اقدامی صورت نگیرد در کف میدان این حق را خواهیم گرفت. افزایش سایر سطوح ما باید 22 درصد به علاوه 700 هزار تومان باشد و حداقل بگیران نیز مانند کارگران کف بگیر 35 درصد افزایش یابد و ما از آن عدول نمی کنیم.

علی خدایی (رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران)، در ادامه این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: در رابطه با دلایل عدم حضورم در شورای عالی کار بگویم که من به عهد خود با کارگران وفادار ماندم. از روزی که نماینده کارگر شدم قسم خوردم روی صندلی ای که تاثیری برای کارگران ندارد، ننشینم. این صندلی ها از آنِ آن ها که انسانیت خود را برای دیده شدن معامله می کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که نماینده کارگر باید جایگاه خود را بین کارگران داشته باشد، نه دولتی ها. به زیاده گویان می گویم دولت نه ما را حذف و نه توان حذف ما را داشت ما خودخواسته حذف شدیم.

خدایی تاکید کرد: شما با حذف یک نفر نمی توانید مطالبات جامعه کارگران را حذف کنید. من از همکارانم در شورایعالی کار تقدیر می کنم. مردانه ایستادند و مردانه به فشار ها تن ندادند. به همه خسته نباشید می گویم. امروز به عنوان نماینده کارگر از داشتن آن ها در شورایعالی کار خرسندم.

وی با انتقاد از تصمیم واگذاریِ تعیین دستمزد به مجلس گفت: دولت با برنامه ریزی از پیش تعیین شده به دنبال حذف سه جانبه گرایی است و به دنبال اصلاح قانون تعیین حداقل دستمزد است. دستمزد کارگران یکبار در سال با حضور نمایندگان کارگری تعیین می شود و همین موضوع دلخوشیِ هر چند اندکی برای کارگران است، دولت می خواهد همین دلخوشی را هم از کارگران بگیرد.

خدایی به افزایش 57درصدیِ دستمزد سال 1401 اشاره کرد و گفت: در سالی که با حذف ارز ترجیحی، تبعات افزایش تورم را بر جامعه تحمیل کردید، دستمزد 57 درصد افزایش یافته بود. در آن سال نسبت به سال دیگر اتفاقا اشتغال بهبود یافت و نرخ تورم به نسبت کمتر بود. یعنی با وجود تصمیمِ شما برای حذف ارز ترجیحی ما وضعیتِ بهتری نسبت به سالی که دستمزد افزایش چندانی نداشت، داشتیم.

نماینده کارگران گفت: چرا به گونه ای رفتار می کنید که فکر کنیم با دلخوشی مردم مشکل دارید؟! شما با استناد به آیین نامه داخلی نماینده کارگران را حذف می کنید، اما سالهاست نص صریح قانون و ماده 41 را کنار می گذارید.

وی تاکید کرد: شورایعالی کار تنها جایی است که قانون برای حضور نمایندگان کارگران و تصمیم گیری برای مسایل آن ها از جمله دستمزد تعیین کرده و شما می خواهید همین را هم از کارگران بگیرید. اگر بناست شورایعالی کار حدف شود تمام شورا های دیگر را هم حذف کنید و مسیولیتِ کار آن ها را به مجلس بسپارید.

خدایی گفت: شما توان گفتگو با ما را ندارید و راه حلِ آن را حذف ساختار سه جانبه گرایی می دانید؟ اتفاقا گلایه ها از شما و عملکردتان در شواربعالی کار هم وجود دارد. معاون وزیر کار تکلیف قانونی و شرعی برای اجماع گروه کارگری و کارفرمایی دارد، اما توانایی این کار را ندارد. ایشان می گوید با واگذاریِ کار تعیین دستمزد به مجلس، اتهامات را از شورایعالی کار برمی داریم. شما به مسیولیت خود عمل کنید اگر توانایی ندارید نمی توانید این حق را کارگران بگیرید.

نماینده کارگران تاکید کرد: وظیفه دولت نظارت بر روابط بین کارگر و کارفرماست نه تحمیل نظرِ خود به آن ها. اتفاقا بزرگترین گلایه ها به خود شماست.

خدایی در پایان گفت: کارگران باید آگاه باشند. امیدوارم روز های بهتری پیش رو داشته باشیم و امیدوارم دولت به درک این موضوع برسد که باید با جامعه گفتگو کند. دولت باید به فکر معیشتِ کارگران باشد.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "در گردهمایی کارگران چه گذشت؟" هستید؟ با کلیک بر روی حوادث، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "در گردهمایی کارگران چه گذشت؟"، کلیک کنید.