افزایش عرضه مرغ و کاهش عرضه گوشت قرمز

افزایش عرضه مرغ و کاهش عرضه گوشت قرمز

مطابق اعلام مرکز آمار ایران، عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 به 33.5 هزار تن و عرضه گوشت انواع طیور نیز به 192 هزار تن رسید که عرضه گوشت کاهش داشته و عرضه مرغ افزایش یافته است.

به گزارش دکتر نانو، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه های رسمی کشور در ماه دی سال جاری، وزن گوشت قرمز عرضه شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 جمعا 33510 تن گزارش شده که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 18٬226 تن که 54.4 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با  11٬881 تن، بز و بزغاله با  2٬266 تن و سایر انواع دام با 1٬137 تن به ترتیب 35.4 درصد، 6.8 درصد و 3.4 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشان دهنده کاهش 18 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در دی 1402 نسبت به ماه مشابه سال 1401 برای گوسفند و بره 29 درصد، برای بز و بزغاله 19 درصد، برای گاو و گوساله 12 درصد و برای گاومیش و بچه گاومیش 14 درصد کاهش و برای شتر و بچه شتر 93 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود 9 درصد کاهش داشته است.

وضعیت عرضه گوشت طیور

همچنین مطابق نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه های رسمی کشور در دی1402 جمعا 192٬087 تن گزارش شده که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با 187٬019 تن حدود 97.4 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با 1٬941 تن و سایر انواع طیور با 3٬127 تن، به ترتیب 1 درصد و 1.6 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است.

مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشان دهنده افزایش دو درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی کشور در دی 1402 نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود  چهار درصد افزایش داشته است.

پایان خبر دکتر نانو 

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "افزایش عرضه مرغ و کاهش عرضه گوشت قرمز" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، آیا به دنبال موضوعات مشابهی هستید؟ برای کشف محتواهای بیشتر، از منوی جستجو استفاده کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "افزایش عرضه مرغ و کاهش عرضه گوشت قرمز"، کلیک کنید.